Canoa

Canoa -> ->

>>suomeksi

Övriga utfärder 2015

Anmälan senast fem (5) dagar före avfärd. Det är enkelt att anmäla sig genom nimenhuuto.com -sidan, där vi har en egen grupp, en "Canoa utfärdspaddlare" grupp. Om du vill delta i gruppen så var vänlig och skriv in dig på sedan Canoan retkimelojat.
Ifall du önskar fler uppgifter om utfärderna så tar du kontakt med den utfärdsansvarige.

Utfärdsdagar:

April 30 - Mai 3. Utö *medelkrävande*
Ledare: Kaisa

Juni 6.-7. Veckoslutstur *lätt*
Ledare: Risto

Juni 19.-21. Midsommartur *medelkrävande*
Ledare:

Juli 4. Dagstur *lätt*
Ledare:

Juli 18.-19. Veckoslutstur *lätt*
Ledare: Anssi

Juli 25. - Augusti 2. Veckostur *krävande*
Ledare:

Augusti 16. Dagstur *lätt*
Ledare:

Sidkarta | Logga in | Senast uppdaterad: 31.5.2015