Canoa

Canoa ->

>>suomeksi

Canoa

Canoa är en paddlingsförening, som är verksam på Sommaröarna i Esbo. Vi ägnar oss åt både rekreationspaddling och tävlingspaddling och har en livlig ungdomsverksamhet. Canoas kanotskjul Bredan ligger i ändan av Bredviksvägen i Sommaröarna.

Meddelanden

01.01.2017 Styrelse och funktionärer 2017
31.03.2017 Canoas medlemsavgifter 2017
15.04.2017 Det finns gammal information på sidorna - problem med uppdatering. Nya sidor öppnas snart!
18.12.2017 Canoas EXTRA ORDINARIE höstmöte kl. 18:00 i Sökö servicehus, Sökösvängen 7
 

CANOAS EXTRA ORDINARIE HÃSTMÃTE
Måndagen den 18 december 2017 kl. 18 Sökö servicehus, Sökösvängen 7, Esbo

ARBETSORDNING

1. Ãppnande av mötet

2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt

4. Beslutes om mötets lagenlighet och beslutsförhet

5. Val av styrelsens ordinarie medlemmar i stället för de som är i tur för att bytas ut mot andra avgående medlemmar och val av styrelsens suppleanter.

6. Andra ärenden

7. Avslutande av mötet

Välkommen
Styrelse

Nyheter

etusivu

Sidkarta | Logga in | Senast uppdaterad: 7.5.2016