Canoa

Canoa -> Medlemskap -> Registerbeskrivning

>>suomeksi

REGISTERBESKRIVNING FÖR CANOA RF:S MEDLEMSREGISTER

1. Registerförare
Canoa rf
Esbo, Sommarö
E-post: canoa[ at ]espoolainen.com

2. Person som sköter registerärenden
Föreningens medlemssekreterare:
Maarit Walinen
Sökö strandväg 45 b
02360 Esbo
tel. 040-7434463
förnamn.efternamn@kolumbus.fi

3. Registrets namn
Canoa rf:s medlemsregister

4. Orsaken till att registret hålls
Förteckning över alla föreningens medlemmar enligt föreningslagen § 11.

5. Registrets faktainnehåll
Följande uppgifter om föreningens medlemmar finns i registret:
- fullständigt namn
- adress
- medborgarskap
- telefon
- e-postadress
- kön
- födelseår för medlemmar under 18 år
- målsmans namn och e-postadress för medlemmar under 18 år vid behov
- uppgift om betalda medlems- och övriga avgifter
- uppgift om användande av föreningens utrustning/kanotplats
- uppgift om Meloja-lehtis prenummeration
- uppgift om innehav av nycklar till föreningens skjul

6. Stadgeenliga informationskällor
Medlemmarnas egna uppgifter i samband med medlemsskapet (även flyttningsanmälningar). Uppgifterna om betalda medlemsavgifter fås från föreningens bokföring.

7. Överlämnande av uppgifter i föreningsregistret
Registeruppgifterna ges åt föreningens styrelse, som godkänner medlemmarna. Upogifterna ges inte åt någon annan.

8. Principerna för skydd av registret
Registret finns sparat på medlemssekreterarens dator, som är skyddad med lösenord.

REGISTERBESKRIVNING FÖR CANOA RF:S WWW-SIDORS PUBLICERINGSSYSTEM

1. Registerförare
Canoa rf
Esbo, Sommarö
E-post: canoa[ at ]espoolainen.com

2. Person som sköter registerärenden
Föreningens medlemssekreterare:
Maarit Walinen
Sökö strandväg 45 b
02360 Esbo
tel. 040-7434462
förnamn.efternamn@kolumbus.fi

3. Registrets namn
Canoa rf:s www-sidors publiceringssystems databas

4. Orsaken till att registret hålls
Hålla reda på vem är administratörer för publiceringssystemet och vad de har redigerat.

5. Registrets faktainnehåll
Följande uppgifter finns i registret:
- administratörers för- och efternamn
- information om vem som senast uppdaterat en sida
- information om vem som flytta filer till filarkivet

6. Överlämnande av uppgifter i föreningsregistret
Uppgifter visas för administratörer som loggat in i publiceringssystemet. Uppgifterna ges inte åt andra.

7. Principerna för skydd av registret
Registrets databas är sparad på Suncomets server, och den är skyddad med lösenord.

Sidkarta | Logga in | Senast uppdaterad: 26.2.2011