Canoa

Canoa -> Medlemskap -> Medlemsavgift

>>suomeksi

Medlemsavgifter 2016

pris kod
Medlemsavgift, vuxen 30 A
Medlemsavgift, under 15 år 20 B
Medlemsavgift, familj 50 C
Kanotplats, singel (normal plats) 50 D
Kanotplats, tävlinskajak (smal plats) 40 E
Kanotplats, rep. paddlare under 21 år 20 F
Kanotplats, tandemkanot 60 G
Kanotplats, uteplats 20 H
Fri användning av föreningens kanoter 50 I
Användning av Canoas kanoter i tisdagspaddlingen 20 J
Användning av tävlings- och ungdomskanoter 20 K
Avgift för gäst endast tillsammans med medlem 5 L
Melonta ja soutulehti 22,5 M
Talkoavgift 30 N
Nyckelpant 50 O

Mottagare

Canoa rf. kontonummer FI73 4055 4920 1121 98

Förfallodag

31.03.2016

Betalnings tilläggsinformation

Vänligen skriv till gireringens ruta för meddelanden medlems namn och kod, enligt exempel:

Kalle, en vuxen medlem (A), har egen kajak (inneplats) (D) och beställer Melojalehti (M).
Info: Kalle Kanotist ADM
Summa: 102,50 (=30+50+22,5)

Familjen Kanotist (C); mamma, pappa och två barn. Det ena barnet har kanot (F), det andra använder föreningens ungdomskanot (K). De vuxna använder Canoas kanoter (II).
Info: Familjen Kanotist CFKII
Summa: 190 (=50+20+20+50+50)

Obs.

De som deltar endast i tisdagspaddlingen skall betala 20 för bruksrätten. Om familjen paddlar utöver vad som nämns i exemplet måste den betala en (eller flera) bruksrätt(er) till. Bruksrätten till Bredans utfärdskanoter kostar 50 per kanot.
I medlemsavgiften ingår barnens deltagande i måndagarnas paddlingar. I det fallet att barnen deltar i Canoas ledda träning kostar deras bruksrätt till utfärdskanot endast 20 .

Sidkarta | Logga in | Senast uppdaterad: 7.1.2016