Canoa

Canoa -> Medlemskap

>>suomeksi

Medlemskap

Genomgången paddlingskurs som motsvarar Finlands paddling och roddförbundets rekommendationer eller att på annat sätt bevisa paddlingsfärdighet är en förutsättning för att få bli medlem i Canoa. Föreningens medlemmar har möjlighet att hyra kanotplats i skjulet eller hyra föreningens utrustning. Nyckeln till skjulet fås mot en pant på 50 euro. Medlemmarna har talkoplikt.

Nya medlemmar ombedes kontakta Canoas medlemssekreterare. Också frånträdande från Canoa ombedes kontakta medlemssekreteraren. Kanotplatsförfrågningar och nyckeln till skjulen fås också från medlemssekreteraren:

Maarit Walinen
tel. 040-7434463 efter kl. 17
e-mail: förnamn.efternamn@kolumbus.fi

Talkoplikt

Alla medlemmar som har kanotplats eller använder föreningens kanoter är skyldiga att delta åtminstone i en av föreningens årliga talko. Den egna talkoinsatsen kan fullgöras genom att delta i föreningens gemensamma uppgifter såsom talko, dra utfärder, leda tisdagspaddlingar och paddlingskurser eller vårda utrustningen. Medlemmarna har också möjlighet att själv hitta på en passlig talkouppgift åt sig så länge uppgiften är till nytta för hela föreningen.

Talkoplikten går också att kvittera genom att betala en talkoavgift i samband med medlemsavgiften. För familjemedlemmar räcker det med sammanlagt två talkoinsatser.

kevättalkoot 2014

Sidkarta | Logga in | Senast uppdaterad: 9.5.2014