Canoa

Canoa -> ->

>>suomeksi

Sommarö runt

Vårt största paddlingevenemang, Sommarö runt, arrangeras i början av juli. Evenemanget har karaktären av propaganda-, motions- och familjefest, men även inslag av tävlingsmoment. Senaste år bestod den paddlande armadan av närmare 40 kanoter.

Årets Sommarö runt går av stapeln söndagen den 3 juli och årets upplaga är den 38:de i ordningen. Första startskottet smäller klo 10:00 på Bredan för dem som paddlar den längre sträckan, ca 13 km. Denna rutt går genom Bosund, längs Moisös yttre sida, Tallholm, Ramsö udd, Flakaholm, Kopplo sund, Bodö sund, Svartholmen, Skataholmsörarna, Svinö Skatan båthamn, Svinösund, Käringholmen, Bosund och målgång är på Bredan.

Den kortare banan, ca 6 km, går från Bredan österut mellan Svartholmen och Skataholmen runt Skataholmsörarna och därefter samma rutt som den längre banan.

Deltagaravgiften för medlemmar är 6 € och för utomstående 12 €.
Alla deltagare får diplom och saft med bulle eller smörgås. De flesta deltagarna är motionärer men även en del tävlingskanotister deltar.

Sommarörunt4

Sommarörunt

Sommarörunt2

Sommarörunt3

Sidkarta | Logga in | Senast uppdaterad: 10.6.2016